around Mt.Fuji (English)

around Mt.Fuji

日本富士山協会 > Mt.Fuji Area Guide Map > Shizuoka > Chikai-no-Oka Hill

Chikai-no-Oka Hill

誓いの丘