around Mt.Fuji (English)

around Mt.Fuji

日本富士山協会 > Mt.Fuji Area Guide Map > Shizuoka > Fujisan Hongu Sengentaisha Shrine

Fujisan Hongu Sengentaisha Shrine

富士山本宮浅間大社