around Mt.Fuji (English)

around Mt.Fuji

日本富士山協会 > Mt.Fuji Area Guide Map > Shizuoka > Yabusame Matsuri (Fujinomiya City)

Yabusame Matsuri (Fujinomiya City)

やぶさめ祭り