around Mt.Fuji (English)

around Mt.Fuji

日本富士山協会 > Mt.Fuji Area Guide Map > Yamanashi > Oshino Hakkai Festival (Hachimonji -Yaki:Letter 8 shaped giant bonfire)(Oshino Village)

Oshino Hakkai Festival (Hachimonji -Yaki:Letter 8 shaped giant bonfire)(Oshino Village)

忍野八海祭り(八文字焼き)